Innehållspublicerare

null På den internationella dagen för kliniska prövningar 20.5.2022 syns EU:s lagstiftningsreformer

På den internationella dagen för kliniska prövningar 20.5.2022 syns EU:s lagstiftningsreformer

20.5.2022

På den internationella dagen för kliniska läkemedelsprövningar 20.5.2022 lyfter Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fram den nya EU-förordningen om kliniska prövningar och CTIS-portalen som togs i bruk i början av 2022. Efter övergångsperiodens slut 2025 lämnas alla ansökningar om kliniska prövningar in via CTIS-portalen.

Hittills har tre undersökningar skickats för utvärdering till Fimea via portalen. Fimea gör utvärderingen i samordning med den nationella medicinska forskningsetiska kommittén (Tukija) och läkemedelsverken i de medlemsländer som deltar i undersökningen.

Bekanta dig med den nya videon som beskriver hur kliniska prövningar utförs och utvärderas inom EU i och med den nya EU-förordningen och databasen. EMA har producerat videon som kan ses med textning också på finska och svenska.

Clinical Trials in the EU (Youtube)
textning på finska 
textning på svenska

Den 20 maj är den internationella dagen för kliniska prövningar då man lyfter fram resultaten och betydelsen av kliniska prövningar samt de som utför dem. Datumet för temadagen är valt enligt datumet för den första moderna kliniska undersökningen. Den 20.5.1747 anses vara det datumet då James Lind ombord på ett fartyg började sin undersökning om skörbjugg.  Temadagen har firats på initiativ av ECRI sedan 2005.

Information om övervakning av kliniska prövningar på Fimeas webbplats

Kliniska prövningar i Europeiska unionen

ECRIN: International Clinical Trials Day (ICTD)

Mer information

clinicaltrials@fimea.fi