Innehållspublicerare

null Öronrengöringsmedlet Otodine klassificeras inte längre som läkemedel

Öronrengöringsmedlet Otodine klassificeras inte längre som läkemedel

3.4.2020

Öronrengöringsmedlet Otodine klassificerades tidigare som läkemedel, och preparatet hade ett temporärt specialtillstånd. Läkemedelsklassificeringen granskades utifrån nya uppgifter, och man beslöt att upphäva den. Preparatet anses inte längre uppfylla definitionen av läkemedel, och därför förutsätter användningen av preparatet i fortsättningen inget tillståndsförfarande.

Ytterligare information ges av

  • Tita-Maria Muhonen, Veterinär, Enheten för veterinärmedicinska läkemedel, tfn 029 522 3394
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi