Innehållspublicerare

null Oriola har problem med läkemedelsleveranserna – Fimea har ingripit

Oriola har problem med läkemedelsleveranserna – Fimea har ingripit

5.9.2017

Läkemedelspartiaffären Oriola Finland Oy har den 4 september tagit i bruk ett nytt verksamhetsledningssystem. Ibruktagandet av det nya systemet har försenat leveransprocesserna för läkemedel, och en del av läkemedlen har inte levererats till apoteken och övriga kunder.

Oriola har meddelat att man prioriterar brådskande läkemedelsleveranser. Fimea kräver att Oriola omedelbart informerar sina kunder om leveransstörningarnas omfattning och deras uppskattade längd. Oriola måste även ge tydliga anvisningar för hur kundernas brådskande och för patienternas medicineringssäkerhet nödvändiga läkemedelsbeställningar och -leveranser ska göras.

Företaget ska även ge anvisningar för vad kunderna ska göra i problemsituationer.

Ytterligare information ges av

  • Pasi Peltoniemi, överinspektör, tfn 02952 23239
  • Eija Pelkonen, direktör, Tillsyn över aktörerna inom läkemedelsområdet, tfn 02952 23200