Innehållspresentatör

null Oriola har fortfarande problem med läkemedelsdistributionen

Oriola har fortfarande problem med läkemedelsdistributionen

27.9.2017

Oriola har ännu problem med att leverera alla de läkemedel som kunderna har beställt inom normal tidtabell och läkemedelsdistributionen sköts fortfarande delvis genom specialarrangemang. Rättelser har gjorts i det affärssystem som togs i bruk i början av september, men Oriola kan inte bedöma när situationen kommer att återgå till det normala. 

Fimea har avtalat med Oriola om nya åtgärder för att underlätta kundernas situation. Under de följande veckorna kontaktar Oriola alla sina kunder och reder ut situationen för beställningar och leveranser. Oriola avtalar också kundspecifikt hur de leveranser som saknas ska hanteras och hur nya beställningar ska göras.

Läkemedelspartiaffärer övervakas med inspektioner

För läkemedelspartiaffärer krävs verksamhetstillstånd av Fimea. Fimea övervakar tillståndsinnehavare genom inspektioner och ger vid behov föreskrifter till rättelse av brister som noterats. Dessa tillsynsmetoder har använts också i Oriolas fall.

Läkemedelslagen ger också Fimea rätt att avbryta eller begränsa en tillståndsinnehavares verksamhet eller återkalla verksamhetstillståndet helt, om de villkor som ställts för verksamheten eller myndighetsföreskrifter inte iakttas. I sådana fall bedöms helhetssituationen också med hänsyn till patientsäkerheten och tillgängligheten till läkemedel.

Mer information:

Läkemedelslagen

Läkemedelsförordningen

5/2013 Lääkkeiden hyvät jakelutavat (God distributionspraxis för läkemedel, endast på finska)

Ytterligare information ges av

  • Eija Pelkonen, direktör, Tillsyn över aktörerna inom läkemedelsområdet tfn. 029 522 3210
  • Johanna Linnolahti, överprovisor, tfn. 029 522 3231
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi