Innehållspresentatör

null Oriola har avhjälpt läkemedelsbeställningsköerna under veckoslutet

Oriola har avhjälpt läkemedelsbeställningsköerna under veckoslutet

12.9.2017

Enligt Oriola har de läkemedelsbeställningar som inte levererades förra veckan skickats till kunderna under veckoslutet.  Oriola bedömer att alla apotek får läkemedlen som de beställde förra veckan måndagen den 11 september. Enligt detta lär läkemedelstillgången på apoteken normaliseras i början av veckan.

Oriola har gett apoteken instruktioner för vad de ska göra i fråga om eventuella extra eller fortfarande bristfälliga leveranser.

Fimea följer hur situationen utvecklas.

Ytterligare information ges av

  • Eija Pelkonen, direktör, Tillsyn över aktörerna inom läkemedelsområdet, tfn 029 522 3210
  • Johanna Linnolahti, överprovisor, tfn 029 522 3231
  • Pasi Peltoniemi, överinspektör, tfn 029 522 3239
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi