Innehållspresentatör

null Om forskningsrapporten med sitt sammandrag har lämnats till Fimea i samband med en ansökan om försäljningstillstånd, skall man dessutom lämna in en separat utredning över forskningsresultaten till kliniska läkemedelsprövningar?

Om forskningsrapporten med sitt sammandrag har lämnats till Fimea i samband med en ansökan om försäljningstillstånd, skall man dessutom lämna in en separat utredning över forskningsresultaten till kliniska läkemedelsprövningar?

Ja. Det kunde vara svårt att hitta och känna igen en rapport över en undersökning utförd i Finland i lager av försäljningstillstånd.

 

11.11.2015