Innehållspresentatör

null Nya psykoaktiva ämnen under kontroll

Nya psykoaktiva ämnen under kontroll

20.4.2017

Till narkotikalagens förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen (1130/2014) läggs till 58 nya psykoaktiva ämnen. De nu klassificerade substanserna saknar känd medicinsk användning.

Fimea som svarar för bedömningen av nya psykoaktiva ämnen föreslog att de aktuella substanserna tillförs förteckningarna över för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen. Substanserna är rapporterade till Europeiska centret för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) eller är positionsisomerer till sådana rapporterade substanser. Till centret rapporteras substanser vilkas missbruk och därpå följande skador noterats i Europa. Dylika substanser sprids snabbt inom EU, varför det är angeläget att få dessa under kontroll. Under förra året har 66 nya substanser rapporterats för uppföljning, vilket är något mindre än under de två föregående åren.

Statsrådets förordning träder i kraft den 15 maj 2017.

Ändringar i förteckningen över för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen

Av de 58 nya substanser som förbjuds på konsumentmarknaden är 19 positionsisomerer till kända missbrukade psykoaktiva ämnen. Diversiteten av nya ämnen ökar kontinuerligt, vilket ställer nya krav på såväl övervakning som hälsovård. Trots detta kan största delen av de ämnen som nu tas under kontroll betraktas som antingen syntetiska kannabinoider eller katinoner. Dessa grupper är alltjämt de vanligaste bland nya påträffade nya psykoaktiva ämnen. Syntetiska kannabinoider har vanligtvis starkare effekt än kannabis och de brukade doserna är ofta små, vilket gör dem farliga för användarna. Syntetiska katinoner är besläktade med den aktiva substansen i kat-drogen. Den mest kända katinonen bland nya psykoaktiva ämnen är MDPV, som är klassad som narkotika. Dessa är vanligt missbrukade och saknar känd medicinsk användning.

I december 2014 tillfördes definitionen för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen som kan vara skadliga för hälsan till den finska narkotikalagen. Alla nya psykoaktiva ämnen som förbjuds med förordningen över för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen har inte påträffats i missbrukssammanhang i Finland och alla har tills vidare inte påvisats vara märkbart farliga. Information som skulle befoga narkotikaklassificering i Finland har inte rapporterats för dessa.

Då ett ämne klassificeras som för konsumentmarknaden förbjudet ämne, blir tillverkning, import till Finlands territorium, lagring, hållande till salu och överlåtelse förbjudet. Innehav och användning är dock inte straffbart. Ämnena får importeras och lagras för industriell användning eller för användning inom forskning om en anmälan om import och användning av ämnena gjorts i förväg till Fimea.

Ytterligare information:

Nya för konsumentmarknaden förbjuda psykoaktiva ämenen (pdf)

Narkotikapolitik

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA)

Statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämen (1130/2014)

Ytterligare information ges av

  • Katja Pihlainen, överinspektör, tel. 029 522 3241
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi