Innehållspublicerare

null Nya designdroger föremål för tillsyn

Nya designdroger föremål för tillsyn

20.8.2020

I förordningen om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika (543/2008), vilken preciserar narkotikalagen, läggs det till sex nya ämnen. Samtidigt stryks tre ämnen från förordningen om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen (1130/2014). Ämnena har inte några medicinska användningssyften.

Fimea, som ansvarar för bedömningen av designdroger, föreslog att ett av de ämnen (isotonitazen) som nu har inkluderats i tillsynen ska införas i narkotikaförteckningen. Ämnets skadeverkningar har bedömts av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA). Fimea bedömer utifrån insamlade uppgifter att det är motiverat med en snabbare nationell klassificering innan eventuella EU-begränsningar träder i kraft.

Två syntetiska fentanylderivat läggs till förteckningarna i Förenta nationernas (FN) konvention från 1961 samt katinon och fyra syntetiska cannabinoider till förteckningarna i konventionen från 1971. Två av de syntetiska cannabinoiderna omfattas redan av tillsynen i EU (även i Finland) såsom narkotika.

Ändringarna i statsrådets förordningar träder i kraft måndagen den 21 september 2020.

Ändringar i narkotikaförteckningen

I fortsättningen övervakas följande nya ämnen som narkotika:

  • Krotonylfentanyl
  • Valerylfentanyl
  • ADB-FUBINACA
  • FUB-AMB (MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA)
  •  N-Etylorpentylon (efylon) och
  •  Isotonitzen

Dessutom innehåller förordningen två syntetiska cannabinoider, ADB-CHMINACA och CUMYL-4CN-BINACA, som redan inom ramen för det europeiska systemet har bedömts kräva tillsyn som narkotika, och som kommer att strykas från bilaga III och läggas till bilaga II. 

  • ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA)
  • CUMYL-4CN-BINACA.

Ändringar i förteckningen över för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen

I förordningen (1130/2014) stryks ADB-FUBINACA, FUB-AMB och efylon, som tidigare klassificerats som narkotika.

Syftet med narkotikalagen är att förhindra att narkotika importeras till eller exporteras från Finland olagligt, att förhindra att narkotika tillverkas, sprids och används olagligt samt att minska hälsoriskerna av andra ämnen som används i drogsyfte.

Starka syntetiska opioider och syntetiska cannabinoider har orsakat allvarliga skador runt om i världen och de har inga kända medicinska eller industriella användningsändamål. Därför vill man begränsa tillverkningen och handeln med dem.

När ett ämne klassificeras som narkotika blir tillverkning, import, export, transport, transitering, distribution, hantering, innehav och användning av samt handel med det förbjuden och är tillåten endast i bestämda fall och som tillståndspliktig. Tillstånd enligt narkotikalagen och förordningarna om narkotikaprekursorer beviljas av Fimea.

Läs mer:

Statsrådets allmänna sammanträde 20.8.2020

Narkotikapolitik

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

Ytterligare information ges av

  • Katja Pihlainen, överinspektör, tfn 029 552 3241
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.