Innehållspublicerare

null Nya ämnen till narkotikaövervakningen

Nya ämnen till narkotikaövervakningen

15.12.2022

Fyra nya ämnen läggs till i narkotikalagens förordning om ämnen, växter och preparat som betraktas som narkotika (543/2008).

Från och med den 16 januari 2023 övervakas följande nya psykoaktiva ämnen som narkotika:

  • norfludiazepam
  • 3-CMC
  • 3-MMC samt läkemedel
  • pregabalin, vars klassificering som narkotika träder i kraft först den 1 juni 2023.

Effektiverad tillsyn av pregabalin

Det har redan länge rapporterats om biverkningar av missbruk av pregabalin som används i stor utsträckning som läkemedel. I och med klassificeringen förbättras synligheten och uppföljningen av recept som innehåller pregabalin vid ordinering och expediering av läkemedel. Klassificeringen träder dock i kraft först nästa sommar, så att i synnerhet läkemedelsförskrivarna och läkemedelsanvändarna hinner anpassa sig till de förändringar som följer av att tillsynen effektiviseras. Giltighetstiden för recept på pregabalinpreparat som ordinerats efter att klassificeringen trätt i kraft förkortas till ett år från nuvarande två år.

Läkemedelspreparat som innehåller pregabalin kommer att övervakas som HCI-läkemedel i och med denna förändring. Fimea kommer att informera närmare om följande ändringar i klassificeringen under våren.

Ändringar i förordningen över för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen

Vid statsrådets sammanträde ändrades också förordningen om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen genom att ta bort 3-CMC och 3-MMC från den och lägga till 10 nya psykoaktiva ämnen. Dessa nya ämnen har rapporterats till systemet för tidig varning som upprätthålls av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) under innevarande år 2022. De har inte tidigare varit föremål för tillsyn. Ämnena har inga medicinska eller industriella användningsändamål och de har räknats upp i tabellen. Ändringarna träder i kraft den 16 januari 2023.

Läs mer:

Statsrådets allmänna sammanträde den 8 december 2022 (på finska)

Statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika 543/2008, Finlex)

Statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen (1130/2014, Finlex)

Ytterligare information ges av

  • Katja Pihlainen, överinspektör, tfn 029 552 3241
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi