Innehållspublicerare

null Nya ämnen för tillsyn – inkl. röd fosfor – med EU-förordningar om narkotikaprekursorer

Nya ämnen för tillsyn – inkl. röd fosfor – med EU-förordningar om narkotikaprekursorer

16.12.2020

Narkotikaprekursorer är kemikalier som kan användas vid olaglig tillverkning av narkotika eller psykotropa ämnen. I Finland övervakas dessa ämnen genom förordning (EG) nr 273/2004 om handel inom EU och förordning (EG) nr 111/2005 om utrikeshandel.

Till dessa förordningars bilagor bifogas sju ämnen som i fortsättningen kommer att övervakas som narkotikaprekursorer inom EU och därmed även i Finland. En del av ämnena har också övervakats internationellt i andra länder genom FN:s konvention mot olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen från 1988. Röd fosfor, BMK-metylglycidat och BMK-glycidyra kommer att övervakas med EU:s eget beslut. Alla ämnen som nu är under tillsyn har upptäckts användas i den illegala tillverkningen av amfetamin och MDMA ("ecstasy").

Den 13 december 2020 togs sex nya ämnen till tillsyn som utgångsmaterial för kategori 1. Ämnena har inga kända lagliga användningsändamål, så man förväntar sig inga större konsekvenser för de lagliga aktörernas verksamhet. Om dessa ämnen behövs i forskningsverksamhet ska man i fortsättningen ansöka om tillstånd för hantering av narkotikaprekursorer hos Fimea.

Röd fosfor för tillsyn 13.1.2021

13.1.2021 övervakas röd fosfor, som också har kända lagliga användningsändamål och därför tillämpas en övergångsperiod på en månad. Röd fosfor läggs till i kategori 2A i förordningen om inre handel och i kategori 2 i förordningen om utrikeshandel. Handeln och användningen av ämnet övervakas i fortsättningen genom obligatorisk registrering hos den behöriga myndigheten, dvs. Fimea.

Tröskelvärdet för användningen av röd fosfor under en tidsperiod på ett år är hundra gram per år, vilket innebär att det är obligatoriskt att registrera sig om denna mängd överskrids. De som säljer röd fosfor ska försäkra sig om att köparen uppfyller denna skyldighet.

Registreringar och innehavare av hanteringstillstånd samlas i en europeisk databas som administreras av kommissionen.

Nya prekursorer i kategori 1:

Ämne

KN-nummer

CAS-nummer

Metyl-3-(1,3-bensodioxol-5-yl) -2-metyloxiran-2-karboxylat (PMK-metylglycidat)

2932 99 00

13605-48-6

3-(1,3-bensodioxol-5-yl) -2-metyloxiran-2-karboxylsyra (PMK-glycid syra)

2932 99 00

2167189-50-4

Alfa-fenylacetoacetamid (APAA)

2924 29 70

4433-77-6

Metyl-2-metyl-3-fenyloxyran-2-karboxylat (BMK-metylglycidat)

2918 99 90

80532-66-7

2-metyl-3-fenyloxiran-2-karboxylsyra (BMK-glycidsyra)

2918 99 90

25547-51-7

Metyl-alfa-fenylacetoacetat (MAPA)

2918 30 00

16648-44-5

 

Röd fosfor läggs till i kategori 2A i förordningen om internhandel och i kategori 2 i förordningen om utrikeshandel.

Ämne

KN-nummer

CAS-nummer

Fosfor, röd

2804 70 10*

7723-14-0

* KN-nummer för röd fosfor fr.o.m. 1.1.2021.

Med röd fosfor är lagliga användningsändamål till exempel tillverkning av flamskyddsmedel i plast, pyroteknik, tändstickornas skrapytor och nödraketer. Samtidigt har man konstaterat att röd fosfor transporteras till illegal framställning av metamfetamin inom EU.

Brexit övergångsperioden löper ut i slutet av året

Dessutom påminner vi aktörerna om Brexit. Övergångsperioden för Storbritannien i handeln med prekursorer upphör den 31 december 2020. Därefter tillämpas förordningen om utrikeshandel på Storbritannien. Nordirland fortsätter dock att tillämpa EU:s lagstiftning om den inre marknaden när det gäller prekursorer.

Läs mer

Förordningsändringar på kommissionens webbplats på alla EU-språk

Information på kommissionens webbplats om förberedelser inför Brexit övergångsperiodens slut (på engelska)

Ytterligare information ges av

  • Katja Pihlainen, överinspektör, tfn 029 522 3241
  • Maarit Gustafsson, överfarmaceut, tfn 026 522 3225
  • e-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi