Innehållspublicerare

null Ny postlåda för läkemedelsrådgivning och vetenskaplig rådgivning

Ny postlåda för läkemedelsrådgivning och vetenskaplig rådgivning

4.7.2017

Syftet med Fimeas stöd för läkemedelsutveckling (Innovation Office) är att främja både akademisk och företagsrelaterad innovationsverksamhet inom området biovetenskaper.  Två olika plattformar tillhandahålls, läkemedelsrådgivning och vetenskaplig rådgivning, för vägledning och rådgivning i administrativa och vetenskapliga frågor om läkemedel.  Syftet är att Fimeas administrativa och vetenskapliga sakkunskap ska vara lättillgänglig för kunden.

På vår webbplats beskrivs både läkemedelsrådgivning och vetenskaplig rådgivning samt hur man går till väga för att begära dem. För kontakter har en gemensam postlåda för ärenden innovation.office@fimea.fi inrättats och ansökningar kan lämnas och andra kontakter kan skötas centraliserat via denna postlåda.

Läs mer:

Stöd för läkemedelsutveckling