Innehållspublicerare

null Nummer 2/2022 av webbtidningen Sic! har publicerats – temat är marknadsföring av läkemedel

Nummer 2/2022 av webbtidningen Sic! har publicerats – temat är marknadsföring av läkemedel

23.6.2022

Marknadsföringen av läkemedel är noggrant reglerad. Den nya tyngdpunkten i övervakningen har varit att prissättningen av egenvårdsläkemedel har frigjorts. Vad ska man beakta i marknadsföringen av läkemedel och hur övervakas den? Hur förhålla sig till marknadsföring när man själv är föremål för den?

I det nya numret av webbtidningen Sic! behandlar vi marknadsföring av läkemedel och övervakningen av den ur myndighetens synvinkel.

En av Fimeas ansvarsuppgifter är att styra och övervaka vävnadsinrättningarnas säkerhet i Finland.

- Syftet är att säkerställa kvaliteten och säkerheten hos mänskliga vävnader och celler avsedda att användas på människor, konstaterar överinspektör Sari Tähtiharju, vars arbete vi presenterar i tidningen.

Prenumerera på nyhetsbrevet Sic!

Du kan prenumerera på nyhetsbrevet Sic! via funktionen på startsidan i webbtidningen. På så sätt får du genast information om nya publicerade artiklar till din e-post.

Nästa temanummer publiceras den 16 september. Tema är då förordningen om veterinärmedicinska läkemedel.

Läs mer

Webbtidningen Sic!

Twitter: @Siclehti

Ytterligare information ges av

  • sic@fimea.fi