Innehållspublicerare

null Nätfiskemeddelanden har skickats ut i Fimeas namn – ge inte ut ditt användarnamn

Nätfiskemeddelanden har skickats ut i Fimeas namn – ge inte ut ditt användarnamn

2.5.2023

Nätfiskemeddelanden som begär användarnamn har skickats ut i Fimeas namn.  Meddelandena har kamouflerats som krypterade e-postmeddelanden från Fimea och i dem har man bland annat frågat efter användarnamn.

Fimea frågar aldrig efter användarnamn via e-post. Ge alltså aldrig ut dina användarnamn i samband med sådana meddelanden!

Var också noga med öppnandet av länkar och bilagor om du inte är säker på att avsändaren är äkta.