Innehållspublicerare

null När måste man skicka den svenskspråkiga produktresumén?

När måste man skicka den svenskspråkiga produktresumén?

Fimea tillämpar en övergångsperiod på 3 år för försäljningstillstånd som är redan är beviljade och för ansökningar av försäljningstillstånd som är inlämnade före 9.2.2019.

25.10.2021