Innehållspresentatör

null När bör man söka om tillstånd för en undersökning och när är en anmälan tillräcklig?

När bör man söka om tillstånd för en undersökning och när är en anmälan tillräcklig?

Då man undersöker genterapi, somatisk cellterapi eller genetiskt modifierade organismer (GMO) bör man ansöka om skriftligt tillstånd av Fimea. I annat fall görs en anmälan. En undersökning kan påbörjas, om Fimea inte inom 60 dagar ber om tilläggsutredningar till en anmälan och om ett förordande utlåtande av den etiska kommittén erhållits för undersökningen.

 

11.11.2015