Innehållspublicerare

null När blir synonympreparat tillgängliga?

När blir synonympreparat tillgängliga?

När originalläkemedlets patent gått ut (patentet är inte längre i kraft; patentskyddstiden har tagit slut), får också andra än den som utvecklade originalläkemedlet börja sälja sina synonympreparat.

 

11.11.2015