Innehållspublicerare

null Mitomycin Substipharm 20 mg ska filtreras före administrering

Mitomycin Substipharm 20 mg ska filtreras före administrering

7.1.2022

Mitomycin Substipharm 20 mg (injektions-/infusionspulver för lösning/i urinblåsan) ska tills vidare filtreras före administrering till patienten. Filtret som följer med i paketet ska användas för filtreringen. Substipharm, som innehar försäljningstillståndet för läkemedlet, har informerat och gett anvisningar om åtgärden i ett brev till sjukhus, apotek samt kliniker som verkar inom specialområdena urologi och onkologi.

I undersökningar av preparatets hållbarhet har man observerat partiklar som är osynliga för ögat och som överskrider de nuvarande kvalitetskraven efter rekonstituering av lösningen. För att patienten inte ska exponeras för eventuella risker orsakade av osynliga partiklar ska läkemedlet filtreras tills undersökningarna har avslutats.

Den aktiva substansen i Mitomycin Substipharm är mitomycin. Preparatet används för palliativ behandling av tumörer och ges i en ven eller i urinblåsan.

Läs mer

Substipharms meddelande på finska

Substipharms meddelande på svenska

Ytterligare information ges av

  • Överprovisor Sami Paaskoski, tfn 029 522 3237
  • e-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi