Innehållspublicerare

null Min fråga gäller sändning av ett svarspaket till ändringsansökan av typ II som är anhängiggjord. Kan jag skicka paketet i eCTD-format?

Min fråga gäller sändning av ett svarspaket till ändringsansökan av typ II som är anhängiggjord. Kan jag skicka paketet i eCTD-format?

Elektronisk ärendehantering kan inledas när det handlar om en ansökan om ett nytt försäljningstillstånd, ändringsansökan eller förnyande av försäljningstillstånd. En övergång till elektronisk ärendehantering bör dock inte göras under en pågående ansökningsprocess (med andra ord ska svar på frågorna inte lämnas in i eCTD-format, om ansökan i anslutning till dem inte har lämnats in i eCTD-format).

 

25.10.2021