Innehållspublicerare

null Mikrobläkemedel används endast i liten skala för produktionsdjur i Finland

Mikrobläkemedel används endast i liten skala för produktionsdjur i Finland

18.10.2019

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har gett ut en nionde rapport om förbrukningen av mikrobläkemedel för produktionsdjur i Europa (ESVAC-rapporten). Rapporten innehåller uppgifter från 31 länder. Resultaten meddelas som försäljning av mikrobläkemedel i proportion till mängden produktionsdjur.

Försäljningen av mikrobläkemedel har följts upp i 25 länder sedan 2011. Fastän användningen av mikrobläkemedel har minskat avsevärt i flera länder, är skillnaden mellan de länder som använder mest och minst mikrobläkemedel fortfarande mer än hundrafaldig.

I Finland används endast små mängder mikrobläkemedel för produktionsdjur. Kritiskt viktiga mikrobläkemedel säljs hos oss i mycket liten skala jämfört med många andra länder i Europa. Majoriteten av mikrobläkemedlen ges i Europa fortfarande till djurgrupper (nästan 90 %), medan man i Finland oftare medicinerar enskilda djur (andelen läkemedel avsedda för gruppbehandling 39 %).

Mer information

Fimea:
Katariina Kivilahti-Mäntylä, veterinär, tfn 029 522 3354
Martti Nevalainen, veterinär, tfn 029 522 3411
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi

Livsmedelsverket:
Henriette Helin-Soilevaara, överinspektör, tfn 040 489 3352 
Liisa Kaartinen, överinspektör, tfn 040 554 2238 
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer:

Länk till EMAs nyhet

Länk till ESVAC-rapporten