Innehållspublicerare

null Mer information om förekomsten av inflammation i hjärtmuskeln och hjärtsäcken orsakad av RNA-vaccin

Mer information om förekomsten av inflammation i hjärtmuskeln och hjärtsäcken orsakad av RNA-vaccin

10.12.2021

Den 9 juli bekräftade europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) kommitté för säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel (PRAC) att coronavaccinen Comirnaty och Spikevax (tidigare COVID-19 Vaccine Moderna) i mycket sällsynta fall kan ha samband med hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammationer.

En fransk och nordisk studie om hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation efter vaccination har färdigställts, baserat på vilken förekomsten av hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation hos unga personer som fått den andra dosen RNA-vaccin har utvärderats jämfört med ovaccinerade i samma ålder och av samma kön.

Den franska studien visade att det under de första sju dagarna efter vaccination med Comirnaty förekom 0,26 extra fall av hjärtmuskelinflammation hos 12–29-åriga pojkar och män per 10 000 vaccinerade. Den nordiska studien konstaterade under de första 28 dagarna efter vaccinationen 0,57 extra fall av hjärtmuskelinflammation hos 16–24-åriga pojkar och män per 10 000 vaccinerade. 

Den franska studien visade att det under de första sju dagarna efter vaccination med Spikevax förekom 1,3 extra fall av hjärtmuskelinflammation per 10 000 vaccinerade 12–29-åriga pojkar och män. Motsvarande extra fall av hjärtmuskelinflammation i den nordiska studien var under de första 28 dagarna 1,9 hos 16–24-åriga pojkar och män per 10 000 vaccinerade.

Hjärtmuskelinflammation och hjärtsäcksinflammation orsakas oftast av virus, men bakterieinfektioner kan också orsaka inflammation i hjärtmuskeln eller hjärtsäcken. Ibland är de knutna till reumatisk sjukdom eller annan sjukdom som orsakar en antikroppsreaktion, dvs. en immunmedierad sjukdom, medicinering (inklusive RNA-vaccin) eller strålbehandling.

Det vanligaste symtomet är bröstsmärta. Anda symtom är andnöd och olika rytmstörningar. Om dessa symtom uppstår ska personen som fått vaccinationen kontakta hälsovården.

I Finland rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd att män under 30 år endast erbjuds Cominarty av mRNA-vaccinen.

Läs mer:

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s meddelande 3.12.2021: Meeting highlights from the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 29 November - 2 December 2021

Institutet för hälsa och välfärd: Coronavirusvaccinet Moderna Covid-19

Fimeas webbnyhet 9.7.2021: Comirnaty och Spikevax kan i mycket sällsynta fall ha samband med hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammationer

Ytterligare information ges av

  • Maija Kaukonen, sektionschef, tfn 029 522 3308
  • E-post enligt formen fornamn.efternamn@fimea.fi