Innehållspublicerare

null Menstruationsstörningar efter coronavaccinerna bedöms i ljuset av nya forskningsresultat

Menstruationsstörningar efter coronavaccinerna bedöms i ljuset av nya forskningsresultat

23.2.2022

Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) kommitté för läkemedelssäkerhet (PRAC) inleder en ny utredning om ökad menstruationsblödning och utebliven menstruation som möjligen orsakas av mRNA-coronavaccinerna Comirnaty och Spikevax. PRAC har tidigare bedömt det eventuella sambandet mellan coronavaccinerna och störningar i menstruationscykeln och då konstaterades att ett samband mellan vaccinet och menstruationsstörningar inte kunde bekräftas på basis av tillgängliga uppgifter.

Antalet anmälningar om biverkningar som gäller menstruationsstörningar har ökat, vilket kan bero på att yngre åldersgrupper har börjat få vaccin. Dessutom har det i Norge gjorts en undersökning om ämnet. Undersökningen har ännu inte referentgranskats. Enligt studien har olika typer av menstruationsstörningar förekommit hos 38 procent av de kvinnor i åldern 18–30 år som deltog i studien innan de fick det första coronavaccinet. Cirka 8 procent av kvinnorna uppgav att de hade rikliga menstruationer före den första vaccinationen medan motsvarande andel var cirka 14 procent efter den första vaccinationen.

I Finland har över 3 900 biverkningsanmälningar som gäller olika typer av menstruationsstörningar inkommit till Fimea. I anmälningarna beskrivs mycket olika typer av rubbningar av menstruationscykeln: rikliga, knappa, smärtsamma, oregelbundna eller uteblivna menstruationer samt olika typer av dropp- och mellanblödningar.

I biverkningsanmälningarna har man observerat en signal om menstruationsstörningar som eventuellt orsakas av coronavaccinet. Eftersom olika typer av menstruationsstörningar är vanliga kan man inte utifrån biverkningsanmälningarna bedöma hur vanligt fenomenet är eller förändringar i det. Majoriteten av de kvinnor som lider av menstruationsstörningar uppsöker inte hälso- och sjukvården. Därför dokumenteras inte menstruationsstörningarna i hälso- och sjukvårdens register, utifrån vilka epidemiologiska utredningar kan göras. Utgående från den norska studien och andra nyligen publicerade undersökningar försöker man noggrannare utreda hur utbrett fenomenet är och fenomenets karaktär.

Ytterligare information ges av

  • Maija Kaukonen, överläkare, sektionschef, tfn 029 522 3308
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi