Innehållspresentatör

null Material gällande kliniska läkemedelsprövningar kan skickas elektroniskt under poststrejken

Material gällande kliniska läkemedelsprövningar kan skickas elektroniskt under poststrejken

11.11.2019

Material som ingår i kliniska läkemedelsprövningar kan medan poststrejken pågår undantagsvis skickas elektroniskt till Fimeas e-postadress för relaterade ärenden, clinicaltrials @ fimea.fi. Stora filer ska komprimeras (i zip-filer). Material som under undantagsperioden endast tagits emot elektroniskt ska emellertid senare skickas per post (papper och CD/USB-minne) genast när det åter är möjligt. Följebrevet ska hänvisa till den tidigare elektroniska leveransen.

Fimea meddelade redan tidigare om elektronisk leverans av de årliga säkerhetsrapporterna (DSUR) från och med den 18 november, men på grund av strejken kan rapporterna undantagsvis redan nu skickas via CESP.

Fimea-nyheten

Närmare information om effekterna av strejken ges på Postens webbplats

Ytterligare information ges av

  • Suvi Mantere, koordinator för kliniska läkemedelsprövningar, tfn 0295 223 390
  • Eija Mikkonen, koordinator för kliniska läkemedelsprövningar, tfn 0295 223 393
  • Anne Aalto, koordinator för kliniska läkemedelsprövningar, tfn 0295 223 449
  • Mari Pirttimäki, koordinator för kliniska läkemedelsprövningar, tfn 0295 223 380
  • e-postadresserna har formatet fornamn.efternamn@fimea.fi