Innehållspublicerare

null Måste man ha tillstånd av myndigheterna för parallellimport?

Måste man ha tillstånd av myndigheterna för parallellimport?

Parallellimport kräver tillstånd. Kraven för parallellimport finns i Fimeas föreskrift gällande parallellimport av läkemedelspreparat.

 

25.10.2021