Innehållspublicerare

null Lättnader i myndighetsförfarandena för veterinärmedicinska läkemedel under coronapandemin

Lättnader i myndighetsförfarandena för veterinärmedicinska läkemedel under coronapandemin

10.6.2020

Europeiska kommissionen, cheferna för tillsynsmyndigheterna för veterinärmedicinska läkemedel och Europeiska läkemedelsmyndigheten har kommit överens om åtgärder i syfte att minska de fördröjningar och avbrott som COVID-19-pandemin orsakar i försäljningstillståndsprocesserna för veterinärmedicinska läkemedel, inklusive rapportering om biverkningar och inlämnande av periodiska säkerhetsöversikter samt i produktions- och distributionskedjorna. Dessutom har koordineringsgruppen för veterinärmedicinska läkemedel CMDv lagt till ett nytt avsnitt om COVID-19 på sin webbplats. I dokumentet Q&A, som utarbetats av CMDv, redogörs noggrannare åtgärder för det decentraliserade förfarandet och förfarandet för ömsesidigt erkännande vad gäller veterinärmedicinska läkemedel.

Läs mer:

Kommissionens, HMA:s och EMA:s gemensamma dokument Notice to Stakeholders Q&A (in English)

CMDv:s avsnitt om Covid-19 (in English)

CMDv:s dokument Q&A (in English)

Närmare upplysningar lämnas av:

Frågor om försäljningstillstånd:

Paula Kajaste, medlem i CMDv och koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3395

Heidi Mustalammi, processchef, tfn 029 522 3329

Produktions- och distributionsärenden:

Mervi Saukkosaari, överinspektör, tfn 029 522 3261

Mirka Laavola, överinspektör, tfn 029 522 3255

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi