Innehållspublicerare

null Läromedlen för läkemedelsfostran finns nu på webbplatsen Frisk skolelev

Läromedlen för läkemedelsfostran finns nu på webbplatsen Frisk skolelev

27.1.2022

Materialet om läkemedelsfostran som utarbetats av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har uppdaterats och publicerats i förnyad form på webbplatsen Frisk skolelev, som upprätthålls av UKK-institutet.

Målet med samarbetet är att öka medvetenheten om att det finns högklassigt material för läkemedelsfostran och att erbjuda det till lärare vid grundskolorna. 

Läskunnigheten i hälsa är en viktig medborgarfärdighet

Syftet med läkemedelsfostran är att lära barnen att använda läkemedel på ett förnuftigt sätt samt att lära dem att diskutera frågor som gäller läkemedel på hälsovårdarens eller läkarens mottagning och på apoteket.

”Vi behöver alla läkemedel i något skede av livet och ibland kan det till och med vara livsviktigt att använda läkemedel. Bedömningen av tillförlitligheten hos information om läkemedel och hälsa är en viktig medborgarfärdighet", konstaterar Fimeas överdirektör Eija Pelkonen.

Nytt innehåll om idrottens betydelse för behandlingen av sjukdomar och symtom

Materialet för läkemedelsfostran erbjuder ett omfattande informationspaket om läkemedel och deras olika användningsändamål, rätt användning av läkemedel samt tillförlitliga källor till läkemedelsinformation.

Materialet innehåller också beskrivningar av de vanligaste sjukdomarna hos barn, deras symtom samt förebyggande och behandling av dem. I och med samarbetet med UKK-institutet har man i beskrivningarna lagt till information om idrottens betydelse för förebyggande och behandling av sjukdomar och symtom.

"Rörelsen som läkemedel lämpar sig för läkemedelsfostran. I materialet presenteras också andra läkemedelsfria alternativ, såsom kostens och vilans betydelse, i behandlingen av symtom", berättar Tommi Vasankari, direktör för UKK-institutet.

Vad innehåller materialen för läkemedelsfostran?

Materialet har delats in i låg- och högstadiet och stöder målen i läroplanen (OPS 2016). För lärarna innehåller materialet färdiga timplaner. Eleven kan själv utföra största delen av uppgifterna själv med vilken enhet som helst med internetuppkoppling. Materialet finns på finska och svenska samt mer begränsat på engelska.

Till materialet hör också spelet TroppiOppi på finska och svenska som är avsett för elever och som finns på Fimeas webbplats. Med hjälp av spelet kan man öva på att behandla lindriga symtom som är typiska för barn med läkemedelsfria metoder och egenvårdsläkemedel.

Bekanta dig med läromedlen för läkemedelsfostran

På UKK-institutets webbplats Frisk skolelev: Läkemedelsfostransamarbete

På Fimeas webbplats: Samarbete inom läkemedelsfostran 

Fimeas webbnyhet 2.12.2021: Fimea inleder samarbete med UKK-institutet – materialet på webbplatsen för läkemedelsfostran når lärarna bättre än tidigare

Ytterligare information ges av

Eija Pelkonen, överdirektör, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea (Samarbete och avtal)
tfn 029 522 3100, e-postadresser enligt formen fornamn.efternamn@fimea.fi

Tommi Vasankari, direktör, UKK-institutet (Samarbete och avtal)
tfn 040 505 9157, e-postadresser enligt formen fornamn.efternamn@fimea.fi

Päivi Kiviranta, utvecklingskoordinator, Fimea (Innehållet i materialet om läkemedelsfostran)
tfn 029 522 3522, e-postadresser enligt formen fornamn.efternamn@fimea.fi

Raija Oksanen, kommunikationsexpert (webbplatsen Frisk skolelev), anträffbar 27-28.1.2022 samt från och med 7.2.2022, UKK-institutet
tfn 050 364 5875, e-postadresser enligt formen fornamn.efternamn@fimea.fi