Innehållspublicerare

null Lär känna handboken Säker läkemedelsbehandling på ett webbinarium 16.3.2021

Lär känna handboken Säker läkemedelsbehandling på ett webbinarium 16.3.2021

4.2.2021

Den nya, uppdaterade handboken Säker läkemedelsbehandling publiceras i social- och hälsovårdsministeriets publikationsserie i februari 2021.

Social- och hälsovårdsministeriet anordnar tillsammans med Fimea, Valvira och Regionförvaltningsverken ett webbinarium, där man presenterar den förnyade handboken Säker läkemedelsbehandling samt svarar på frågor från de som använder handboken. Handboken publiceras på finska och svenska. Webbinariet hålls på finska.

Under 2021 anordnas också andra, mer riktade seminarier kring handboken. Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet deltar i samarbetet. Målet är att främja ibruktagandet av handboken och därigenom förbättra medicineringssäkerhetskulturen i alla läkemedelsbehandlingsenheter även utanför hälso- och sjukvården.

Bekanta dig med handboken och ställ dina frågor i förväg – experterna svarar

Webbinariet ”Lär känna handboken Säker läkemedelsbehandling” anordnas tisdag 16.3.2021 kl. 13–15. På webbinariet svarar experter från Fimea, Valvira och RFV på frågor som ställts i förväg kring handboken Säker läkemedelsbehandling och kring säker läkemedelsbehandling.

Ställ dina frågor på den bifogade Webropol-blanketten senast 21.2.2021. Experterna strävar efter att svara på frågorna så att även övriga deltagare på seminariet har nytta av svaren.

Webbinariet är kostnadsfritt och öppet för alla som är intresserade av säker läkemedelsbehandling. Webbinariet går att följa live via internet. Vi publicerar en länk i webbnyheten före webbinariet. Det krävs ingen anmälan för att delta i webbinariet, och man kan delta även om man inte ställt frågor i förväg. Det går inte att ställa ytterligare frågor under webbinariet.

Webbinariet spelas in och inspelningen kommer senare att finnas tillgänglig på Fimeas webbsida. Inkomna frågor kan användas senare även i Fimeas, RFV:s och Valviras gemensamma spalt Vanliga frågor och svar.

Preliminärt program för webbinariet, ändringar kan komma

Tisdag 16.3.2021

13.00 Social- och hälsovårdsministerns hälsning
13.10 Säker läkemedelsbehandling, projektchef Emilia Laukkanen, Fimea
13.30 Säker läkemedelsbehandling ur Valviras och RFV:s perspektiv
14.30 Säker läkemedelsbehandling ur Fimeas perspektiv
15.00 Webbinariet avslutas

Ställ dina frågor om handboken till experterna på Webropol-blanketten

Närmare upplysningar:

Emilia Laukkanen, projektchef, Fimea
fornamn.efternamn@fimea.fi, tfn 029 522 3540

Irja Hemmilä, Valvira
fornamn.efternamn@valvira.fi, tfn 029 520 9531

Paula Hevosmaa, RFV
fornamn.efternamn@avi.fi, tfn 029 501 6082