Innehållspublicerare

null Läkemedelspreparat innehållande rifampicin ska testas för nitrosaminföroreningar innan preparaten släpps ut på marknaden

Läkemedelspreparat innehållande rifampicin ska testas för nitrosaminföroreningar innan preparaten släpps ut på marknaden

10.2.2021

Europeiska läkemedelsmyndigheten undersöker som bäst nitrosaminföroreningar (1-nitroso-4-metylpiperazin [MeNP]), som hittats i några läkemedelspartier innehållande rifampicin.

Nationella myndigheter kräver att innehavare av försäljningstillstånd för läkemedelspreparat innehållande rifampicin testar dem för nitrosaminföroreningar innan de släpper ut partierna på marknaden. Med detta krav, som ställs som en försiktighetsåtgärd, vill man trygga patientsäkerheten.

Rifampicin används som primär behandling av tuberkulos. Det används också vid många andra allvarliga infektioner.

För patienter som använder läkemedelspreparat innehållande rifampicin är riskerna med att inte ta läkemedlen avsevärt mycket större än de eventuella effekterna av nitrosamin.

Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att fortsätta förskriva rifampicinpreparat på normalt vis enlighet med läkemedelsinformationen.

Mer om ämnet

Nitrosamine impurities (EMA)

Report from the CMDh meeting held on 26-27 January 2021 (CMDh)

Ytterligare information ges av

  • Elina Jarho, specialforskare, tfn 029 522 3331
  • Päivi Jutila, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3365
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi