Innehållspublicerare

null Läkemedelsdagen fortsätter som en del av det nationella läkemedelsinformationsnätverkets verksamhet

Läkemedelsdagen fortsätter som en del av det nationella läkemedelsinformationsnätverkets verksamhet

26.4.2021

Temadagen för läkemedelsbehandling, som är gemensam för läkemedelsanvändare och hälso- och sjukvårdspersonal och som har ordnats varje år sedan 2012, har i år ägt rum under undantagsförhållanden. Efter att Fimea slutade koordinera planeringen av temadagen har intressentgrupperna under året sinsemellan funderat över evenemangets fortsättning. 

Läkemedelsanvändarna är en central målgrupp för temadagen

Vid det öppna diskussionsmötet som Fimea sammankallade den 22 april 2021 föreslogs att Läkemedelsdagen och dess planering fortsätter inom det nationella nätverket för läkemedelsinformation, som är ett existerande flerprofessionellt och aktivt nätverk inom läkemedelsbranschen.

I centrum för läkemedelsinformationsnätverkets och den nya nationella läkemedelsinformationsstrategins verksamhet 2021–2026 befinner sig läkemedelsanvändaren. En av strategins åtgärder är att ”fortsätta främja en rationell läkemedelsbehandling under vecka 11 varje år, exempelvis i form av evenemang för olika målgrupper”.

Det går att komma med i planeringsgruppen för Läkemedelsdagen – möte 4 juni 2021

Den nya planeringsgruppen som ska inrättas för planering och genomförande av Läkemedelsdagen verkar naturligt som en del under temat ”Läkemedelsanvändarens delaktighet säkerställer att läkemedelsbehandlingen lyckas”. De som vill kan ännu komma med i planeringsgruppen även om de inte är ordinarie medlemmar av läkemedelsinformationsnätverket.

Vid mötet valdes Elina Ottela från Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer till ordförande för planeringsgruppen. Till vice ordförande valdes Hanna Kauppinen från Institutionen för farmaci vid Östra Finlands universitet.

Planeringsgruppen sammanträder för att samla idéer för sin verksamhet och besluta om nästa års tema 4 juni 2021 kl. 9–11. De som är intresserade av planeringen av Läkemedelsdagen kan ta kontakt med Elina Ottela direkt (kontaktuppgifter nedan).

Det finns redan mycket material färdigt att utnyttjas

Det finns redan mycket material i anslutning till Läkemedelsdagen samt material som skapats till stöd för högklassig läkemedelsinformation som är färdiga att utnyttjas vidare. I planeringsgruppen börjar vi lägga upp en kommunikationsplan, med vilken avsikten är att hitta ett enhetligt kommunikationssätt. Möjliga kommunikationskanaler är Facebooksidan Tunne lääkkeesi och Innokylä.

Närmare upplysningar fås av:

Elina Ottela, expert, SuPer, elina.ottela@superliitto.fi

Hanna Kauppinen, undervisningsprovisor, Östra Finlands universitet, Institutionen för farmaci, hanna.kauppinen@uef.fi

Päivi Kiviranta, utvecklingskoordinator, tfn 029 522 3522, fornamn.efternamn@fimea.fi