Innehållspublicerare

null Läkemedelsdagen firas vecka 11 till skillnad från det vanliga – temat är "Säker läkemedelsbehandling i coronavardagen”

Läkemedelsdagen firas vecka 11 till skillnad från det vanliga – temat är "Säker läkemedelsbehandling i coronavardagen”

24.2.2021

Fimea avstod från samordnings- och organiseringsansvaret för Läkemedelsdagen i fjol. På mötet med aktörerna inom läkemedelsbranschen hösten 2020 kom man dock överens om att genomförandet av Läkemedelsdagen fortsätter. Som tema för detta år valdes "Säker läkemedelsbehandling i coronavardagen" och Läkemedelsdagen firas som vanligt under vecka 11.

Samordningen av verksamheten förnyas som bäst

I år är genomförandet exceptionellt, eftersom en gemensam verksamhetsmodell för genomförandet av temadagen fortfarande är under diskussion. Till exempel produceras inte gemensamt material i år.

Vi vill dock uppmuntra olika aktörer, till exempel apotek, patientorganisationers lokalföreningar, läroanstalter, sjukhus, hälsostationer och serviceboendeenheter, att komma med idéer och ordna lokala evenemang som främjar säker läkemedelsbehandling.

Namnet på Läkemedelsdagen får fortfarande användas så länge det inte finns några kommersiella mål.

Virtuella seminarier under Läkemedelsdagen

Huvudevenemanget i år är ett nationellt webbinarium som ordnas av aktörer inom flera olika läkemedelsbranscher i samarbete och som är öppet för alla. 

På den riksomfattande Läkemedelsdagen ordnar THL i samarbete med flera aktörer inom läkemedelsbranschen och patientorganisationer ett webbseminarium om coronavaccinens säkerhet 18.3.2021 kl. 13.00–14.30. Om du vill kan du informera kunderna, patienterna eller medlemmarna i organisationen om evenemanget. Programmet publiceras på Facebook-sidan Tunne lääkkesi.

I webbinariet diskuteras coronarvaccinens säkerhet och vilken forskningsinformation det finns om coronavaccinet. Vi hoppas att informationen stöder lyssnarna som funderar på om det är tryggt att ta vaccinet. I webbinariet berättas om coronaviruset och dess följder, man fördjupar sig i vaccinens utvecklingshistoria och får svar på frågor som man funderar på just då. 

Läkemedelsdagen syns i Fimeas verksamhet på den förnyade webbplatsen Läkemedelsinformation för allmänhetens kommunikation i sociala medier. Dessutom ordnar vi i samarbete med SHM, Valvira och RFV ett webbinarium om den nyligen uppdaterade guiden Säker läkemedelsbehandling 16.3.2021 kl. 13–15.

Fimea främjar rationell läkemedelsbehandling även i fortsättningen

Fimea främjar även i fortsättningen rationell läkemedelsbehandling via det nationella nätverket för läkemedelsinformation. Fimea deltar som en av aktörerna i genomförandet av Läkemedelsdagen.

Fimea stängde webbplatsen för Läkemedelsdagen sommaren 2020. Materialet för Läkemedelsdagen finns fortfarande tillgängligt på Fimeas webbplats under rubriken Läkemedelsinformation för allmänheten, där det finns centrala teman som har kommunicerats även under Läkemedelsdagen, såsom betydelsen av den aktuella läkemedelslistan och anvisningar för hur den ska utarbetas, guide för säker läkemedelsbehandling och checklista för lyckad läkemedelsbehandling (LOTTA) samt annat material som har producerats för kommunikationen under Läkemedelsdagen.

Läs mer:

Tunne lääkkeesi -Facebook

Webbplatsen för Nätverket för läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation för allmänheten-webbplats

Säker läkemedelsbehandling: Handbok för upprättande av plan för läkemedelsbehandling

Fimeas webbnyhet 4.2.2021:
Lär känna handboken Säker läkemedelsbehandling på webbinariet 16.3.2021

Fimeas webbnyhet 13.10.2020:
Läkemedelsdagen firas även i fortsättningen – genomförandet utreds

Fimeas webbnyhet 20.3.2020:
Rationell läkemedelsbehandling främjas genom nationellt nätverk för läkemedelsinformation

Ytterligare information ges av

  • Päivi Kiviranta, utvecklingskoordinator, tfn 029 522 3522
  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi