Innehållspresentatör

null Läkemedelsdagen är åter här – kom med!

Läkemedelsdagen är åter här – kom med!

16.1.2019

Läkemedelsdagen firas den 21 mars 2019 redan för sjunde gången. Vårens tema är ”Känner du till målen för din läkemedelsbehandling?”

I enlighet med temat uppmanar vi läkemedelsanvändare och yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården att ställa frågor om och diskutera läkemedelsbehandlingarna.  Läkemedelsanvändare eller de anhöriga kan öppna en diskussion med en yrkesutbildad inom hälso- och sjukvården t.ex. på en mottagning eller på apoteket. Lika viktigt är också att hälso- och sjukvårdspersonalen kommer ihåg att förklara grunderna till och målen med läkemedelsbehandlingen för läkemedelsanvändaren. Läkemedelslistan fungerar som ett viktigt redskap, som ger både hälso- och sjukvårdspersonalen och läkemedelsanvändaren en helhetsbild av läkemedelsbehandlingen.  I läkemedelslistan antecknas förutom receptbelagda läkemedel och egenvårdsläkemedel även växtbaserade läkemedel och kosttillskott.

Arbete för rationell läkemedelsbehandling

Den riksomfattande temadagen genomförs i form av lokala evenemang runt om i Finland – på apotek, hälsocentraler, sjukhus, bibliotek, läroanstalter och i affärscentra.

Vi inbjuder alla hälso- och sjukvårdsaktörer att komma med idéer och att genomföra temadagen på eget initiativ eller i samarbete med andra aktörer. Idéer till evenemang och färdigt material som tagits fram i samarbete med Fimeas riksomfattande planeringsgrupp finns redan tillgängliga på Läkemedelsdagens webbplats.

Nytt material för arrangörerna

I år får arrangörerna såsom nytt material tillgång till logon ”Med på Läkemedelsdagen” med två olika bottenfärger samt ett diplom på deltagandet i Läkemedelsdagen. Du får tillgång till materialet i elektronisk form då du anmäler ditt evenemang till evenemangskalendern på Läkemedelsdagens webbplats. Logotypen kan användas på olika sätt t.ex. som väggaffischer eller på en elektronisk infotavla under evenemanget. Du kan också låta göra dekaler eller reflexer av logotypen för att delas ut till deltagarna. 

Arrangörernas elektroniska kampanjpaket innehåller i år nya affischunderlag, en förnyad läkemedelslista, färdigt material för sociala medier, en nätbanner samt diaserier.

Evenemangskalendern har öppnats för anmälningar.

Du kan följa meddelandena som ansluter sig till förberedelserna för temadagen genom att beställa Läkemedelsdagens nyhetsbrev.

Läs mer:

Webbplatsen för Läkemedelsdagen

Material för angarrangörer

Anmäl ditt evenemang till evenemangskalendern

Beställ Läkemedelsdagens nyhetsbrev (på finska)
 

Ytterligare information ges av

  • Päivi Kiviranta, utvecklingsplanerare, tfn 029 522 3522
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi