Innehållspublicerare

null Läkemedelen under kontroll? Detta funderar vi på under Läkemedelsdagen 12.3.2020

Läkemedelen under kontroll? Detta funderar vi på under Läkemedelsdagen 12.3.2020

12.3.2020

Temat för Läkemedelsdagen ”Läkemedelen under kontroll?” utmanar alla som använder läkemedel till att fundera på om de vet tillräckligt om sina läkemedel. Ofta är läkemedelsanvändaren eller den långtidssjuka själv ansvarig för att ta sina läkemedel – och därmed även för att läkemedelsbehandlingen ska lyckas.

Som stöd för uppföljningen av sin läkemedelsbehandling publiceras checklistan LOTTA för en lyckad läkemedelsbehandling. Checklistan hänvisar till att vid behov fråga mer av de yrkesutbildade inom hälsovården eller på apoteket. Resultaten från den färska Läkemedelbarometern ger även en tudelad bild av förutsättningarna för behärskande av läkemedelsbehandlingarna på befolkningsnivå. Endast cirka var femte svarande har en uppdaterad läkemedelslista.
 

Som stöd för läkemedelsanvändarna publiceras checklistan för lyckad läkemedelsbehandling

Checklistan har åtta frågor om din läkemedelsbehandling med hjälp av vilka du själv kan kontrollera att din läkemedelsbehandling är i skick. Om du svarar ”ja” eller ”kan inte säga” på flera av frågorna eller om ifyllandet av checklistan väcker frågor, kan det vara bra att kontakta apoteket, en läkare eller skötare. Checklistan har utvecklats av forskare vid Helsingfors universitet särskilt för läkemedelsanvändare över 65 år.

Du kan fylla i checklistan själv eller tillsammans med dina närstående. Även apoteket kan hjälpa och svara på eventuella frågor. Det lönar sig att ta med den ifyllda checklistan då du uträttar ärenden inom hälsovården. Du kan visa listan för din behandlande läkare, skötare eller apotekets yrkesutbildade personal.

  • Frågorna på checklistan kartlägger läkemedelsbehandlingens riskfaktorer
  • Frågorna på checklistan kartlägger läkemedelsbehandlingens hantering ur tre olika teman:
  • Frågorna gäller en befintlig läkemedelslista och antalet läkare som deltar i behandlingen

man frågar efter användarens åsikt på läkemedelsbehandlingens eftersträvade konsekvenser och eventuella biverkningar vid uppföljningen samt läkemedelsbehandlingens längd

en fråga gäller hur användningen av läkemedel flyter i vardagen

Frågan om biverkningar på listan kartlägger de typiska olägenheterna hos de läkemedelspreparat som klassats som problematiska för äldre, såsom antipsykotika, opioider och antidepressanter, samt läkemedelsbehandlingar som äldre allmänt använder och som följer vårdrekommendationerna (t.ex. diabetesmedicin, blodtrycksmedicin, α1-blockerande prostatamedicin). Problemen med kommunikationen mellan olika hälsovårdsenheter och bristen på en helhetskontroll av läkemedelsbehandlingen är risker särskilt för en vettig läkemedelsbehandling av äldre.

Resultaten från den färska befolkningsenkäten Läkemedelbarometern 2019 ger en tudelad bild av förutsättningarna för behärskande av läkemedelsbehandlingarna på befolkningsnivå

Nästan alla svarande som använder receptbelagda läkemedel kände till användningsändamålet för alla de receptbelagda läkemedel de använder. Största delen av de svarande följde även med sitt hälsotillstånd och hur läkemedelsbehandlingen lyckas bland annat genom att hålla uppsyn över sin allmänna hälsa, med egna mätningar eller genom att följa sin vikt och resultaten från laboratoriemätningar.

Viljan att delta i valet av läkemedel tillsammans med läkaren var vanlig. Majoriteten upplevde att läkemedlen hjälper människor att leva längre och att få ett bättre liv. Dessa faktorer ger en bra grund för hanteringen av läkemedelsbehandlingen och för engagemanget i läkemedelsbehandlingen.

Däremot är det oroande att endast cirka var femte svarande hade en uppdaterad lista med de läkemedel de använder.

Det fanns även stora skillnader mellan olika långtidssjukdomar om hur väl man upplevde att läkemedelsbehandlingen hjälpt samt hur ofta de långtidssjuka kontaktade hälsovården. Av de långtidssjuka kontaktar oftast de med cancer, depression eller annan störning i den mentala hälsan hälsovården. Hälften av svarandena ansåg att läkarna förskriver för mycket läkemedel. Var tredje svarande upplevde att läkarna förlitar sig för mycket på läkemedel.

Undersökningen genomfördes som en webbenkät i september–oktober 2019 för 18–79-åriga personer som tillhör Taloustutkimus internetpanel. Sammanlagt 2 104 personer besvarade enkäten. Av de svarande var 55 procent kvinnor och 64 procent hade en långtidssjukdom.

Läkemedelsbarometern är en enkät bland befolkningen med vilken man utreder finländarnas åsikter om läkemedel. Befolkningsenkäten genomförs vartannat år och innehållet består av varierande moduler som behandlar aktuella teman inom läkemedelsbehandling. Syftet med den här undersökningen var att utreda och beskriva den finländska befolkningens erfarenheter av läkemedelsbehandlingen, åsikter om läkemedel, åsikter på uppföljningen av läkemedelsbehandlingen, hälsoläskunskapen och deltagandet i beslutsfattandet om läkemedelsbehandlingen. Fimea ansvarade för genomförandet av Läkemedelsbarometern och för rapporteringen av de grundläggande resultaten.

Läkemedelsdagen arrangeras nu för åttonde gången

Läkemedelsdagen är en riksomfattande temadag som är gemensam för läkemedelsanvändare och hälso- och sjukvårdspersonal och som förverkligas genom lokala evenemang runtom i Finland. Målet är att främja diskussionen mellan läkemedelsanvändare och hälso- och sjukvårdspersonal. Evenemang ordnas runt om i Finland bland annat på apotek och hälsostationer. Du kan se vilka evenemang som ordnas på din ort i Läkemedelsdagens evenemangskalender.

Läs mer

Checklistan för en lyckad läkemedelsbehandling och anvisningar för användare och yrkesutbildade (på finska)

Resultaten från befolkningsenkäten Läkemedelsbarometern 2019 (på finska)

Evenemang under Läkemedelsdagen

Läkemedelsdagen

Ytterligare information ges av

  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513
  • Johanna Jyrkkä, forskare, tfn 029 522 3514
  • Päivi Kiviranta, utvecklingskoordinator, tfn 029 522 3522
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi