Innehållspresentatör

null Läkemedel som bör undvikas används allt mer sällan av de äldre

Läkemedel som bör undvikas används allt mer sällan av de äldre

13.8.2019

Användningen av läkemedel som ska undvikas har minskat hos 75 år fyllda personer – detta framgår av uppföljningsdata från Fimea. I prevalens  av polyfarmaci och läkemedelskostnaderna har det dock inte skett någon signifikant förändring under de senaste fyra åren. Fimea följer utvecklingen för läkemedelsbruk och läkemedelskostnader i äldre befolkning med hjälp av registerdata från FPA.

Medicin75+ databasen som upprätthålls av Fimea rekommenderar att äldre personer ska undvika vissa läkemedelssubstanser. Enligt indikatordata har andelen av 75 år fyllda som har köpt läkemedel som ska undvikas minskat under en granskningsperiod på fyra år. År 2015 hade var fjärde äldre köpt minst ett receptbelagt läkemedel klassificerat att undvika. I motsvarande grad hade endast var femte köpt läkemedel som ska undvikas år 2018. Minskad användning av läkemedel att undvika ger bättre läkemedelssäkerhet hos äldre.

Läkemedelsutbyten ska följas

Kostnaderna för ignorerade läkemedelsbyten är avsevärda (35,9 miljoner euro), men de har hållits på oförändrad nivå de två senaste åren. Problem med tillgången till läkemedel kan även återspeglas i hur läkemedelsbyten fungerar. De extra kostnaderna på grund störningar i tillgången till läkemedel ökade från 0,9 miljoner euro till 1,6 miljoner euro mellan åren 2017 och 2018 (+77 %). Kostnader på grund av att läkaren har noterat utbytesförbud är dock fortfarande den största kostnadsandelen (17,2 miljoner euro) på grund av ignorerade läkemedelsutbyten.

I en nyligen publicerad webbartikel i den medicinska tidskriften Sic! redogörs närmare för indikatoruppgifterna. Det lönar sig att utnyttja aktuella publicerade uppgifter även vid utveckling, planering och forskning av hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Läs mer

Vältettävien lääkkeiden käyttö on vähentynyt iäkkäillä (Sic!, på finska)

Medicin75+ databasen

Ytterligare information ges av

  • Hanna-Mari Jauhonen, forskarläkare, tfn 029 522 3512
  • Johanna Jyrkkä, FaD, forskare, tfn 029 522 3514
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi.