Innehållspublicerare

null Läkemedel för en häst

Läkemedel för en häst

Varför får en veterinär inte behandla min sjuka häst med alla behövliga mediciner?

Man får säkert vårda en sjuk häst med effektiva läkemedel - även djurskyddslagen kräver det.

I lagstiftningen är hästen alltid ett produktionsdjur, även om man inte har avsikt att slakta den. Därför bör de läkemedel som en veterinär ger eller ordinerar åt hästen antecknas i hästens identifikationsdokument. Då man ger vissa läkemedel, såsom antibiotikan metronidazol, kan hästen inte mer användas mer alls som människoföda. För vissa läkemedel har en karenstid om ett halvt år föreskrivits.

11.11.2015