Innehållspresentatör

null Lactovac vet -vaccin till salu, specialtillstånd behövs inte längre

Lactovac vet -vaccin till salu, specialtillstånd behövs inte längre

10.5.2017

Lactovac vet-preparatet, som tidigare haft specialtillstånd, har beviljats försäljningstillstånd. Preparatet började säljas i fjol. Därför beviljas inte längre specialtillstånd åt Lactovac vet-preparatet eller andra preparat för samma användningssyfte.

Ytterligare information ges av

  • Jouko Koppinen, sakkunnigveterinär, tfn 040 760 7959, jouko.koppinen@zoetis.com (Zoetis Finland Oy)
  • Kristina Lehmann, veterinär, tfn 029 522 3376, kristina.lehmann@fimea.fi (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea)
  • Martti Nevalainen, veterinär, tfn 029 522 3411, kristina.lehmann@fimea.fi (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea)