Innehållspresentatör

null Läkemedelsanvändaren står i fokus för en högklassig läkemedelsinformation

Läkemedelsanvändaren står i fokus för en högklassig läkemedelsinformation

3.9.2019

Det nationella nätverket för läkemedelsinformation har i samarbete utarbetat ett paket bestående av flera material för att främja en högklassig läkemedelsinformation. Syftet med materialen är att synliggöra läkemedelsinformationens och läkemedelsrådgivningens betydelse för en lyckad läkemedelsbehandling och för tryggandet av medicineringssäkerheten. 

Läkemedelsbehandlingen ingår i den helhetsmässiga vården av en patient och den bör ske i samarbete med läkemedelsanvändaren och en professionell vårdpersonal. Syftet är att den läkemedelsinformation och läkemedelsrådgivning som användaren får tillsammans med samtalet med vårdpersonalen ska bidra till att målen för vården uppnås. 

De nu publicerade materialen:

  • Beskrivningen av rollerna för hälso- och sjukvårdspersonal och långtidssjuka i läkemedelsbehandlingsprocessen stöder samarbetet och beskriver de olika yrkesgruppernas och den långtidssjukas roll i processen. 
  • Sammanställningarna av de källor och redskap för läkemedelskunskap som de olika yrkesgrupperna inom hälso- och sjukvården använder stöder deras professionella kompetens. 
  • På sidan Läkemedelsinformation av hög kvalitet publiceras också en översiktsartikel om effekten av läkemedelsrådgivningen och den skriftliga läkemedelsinformation som riktas till patienten (på finska).

Materialen kan utnyttjas på Fimeas webbplats

Materialen publiceras på Fimeas webbplats. Sidan Läkemedelsinformation av hög kvalitet kompletteras under 2019 och 2020. Nätverket för läkemedelsinformation önskar respons på de publicerade arbetena. Materialens innehåll utvärderas och uppdateras med hjälp av de regelbundna uppdateringsomgångarna som görs inom nätverket. 

Läs mer:

Materialen för Läkemedelsinformation av hög kvalitet på Fimeas webbplats (se också på svenska)

Nätverket för läkemedelsinformation på Innokylä (på finska)

Beställ nyhetsbrevet från Nätverket för läkemedelsinformation (på finska)

Ytterligare information ges av

  • Päivi Kiviranta, utvecklingsplanerare, tfn 029 522 3522
  • Päivi Ruokoniemi, överläkare, tfn 029 522 3442
  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi