Innehållspresentatör

null Kostnadseffekten ska ingå i utvärderingen av nya sjukhusläkemedel

Kostnadseffekten ska ingå i utvärderingen av nya sjukhusläkemedel

15.2.2018

Fimea har publicerat en uppdaterad beskrivning av processen för utvärdering av nya sjukhusläkemedel. Den viktigaste förändringen är att en bedömning av kostnadseffekten läggs till som en valfri del av utvärderingen.

En bedömning av kostnadseffekten läggs till utvärderingen ifall innehavaren av försäljningstillståndet skickar en kostnadseffektanalys jämte en modell och dokumentation i anslutning till den till Fimea. I detta fall är svarstiden för en begäran om information längre än normalt.

Läs mer:

Uppdaterad beskrivning av processen för utvärdering av sjukhusläkemedel (på finska)

Uppdaterad beskrivning av processen för utvärdering av sjukhusläkemedel (på engelska)

Ytterligare information ges av

  • Vesa Kiviniemi, utvärderingschef, tfn 029 522 3516
  • Ulla Härkönen, forskningsläkare, tfn 029 522 3530
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi