Innehållspublicerare

null Kontrollistan för lyckad medicinering LOTTA ger nu råd även på svenska

Kontrollistan för lyckad medicinering LOTTA ger nu råd även på svenska

30.8.2021

Du som läkemedelsanvändare kan göra mycket själv för att säkerställa en trygg och lyckad medicinering. 

Kontrollistan för lyckad medicinering LOTTA jämte anvisningar är avsedd för läkemedelsanvändare över 65 år. Listan består av åtta frågor. Om du svarar ”ja” eller ”vet ej” på flera av frågorna eller om ifyllandet av kontrollistan väcker frågor, bör du kontakta apoteket, en läkare eller en skötare för att kontrollera din medicinering eller få ytterligare anvisningar.

Ibland kan du känna själv att medicineringen lyckas, när du börjar må bättre eller symtomen blir lindrigare. Ofta krävs dock olika typer av prover. Uppföljningen av att medicineringen lyckas beror även på typen av sjukdom. För att du ska veta om din medicinering lyckas måste du veta vad målet är med medicineringen. Detta kan du fråga din behandlande läkare.

Kontrollistan LOTTA publicerades på Läkemedelsdagen 2020. Nu har listan getts ut på lättläst svenska. Listan har utarbetats av forskare vid Helsingfors universitet som en del av ett forskningsprojekt som genomförs i samarbete med Fimea och Finlands Apotekareförbund. Även läkemedelsanvändare, läkare och apotekspersonal har varit med och tagit fram listan.

Förutom kontrollistan LOTTA bör du bekanta dig med den lättlästa handboken Anvisningar för trygg läkemedelsbehandling, som finns på Fimeas webbplats.

Kontrollista för lyckad medicinering, LOTTA (pdf)
LOTTA, Så här ska kontrollistan användas (pdf)

Handboken Anvisningar för trygg läkemedelsbehandling (pdf)

Försäkra dig om att din medicinbehandling är trygg 

Fimeas webbnyhet 12.03.2020: Läkemedlen under kontroll? Detta funderar vi på under Läkemedelsdagen 12.3.2020

 

Ytterligare information ges av

  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, Fimea, tfn 029 522 3513
  • E-postadresserna är i formatet fornamn.efternamn@fimea.fi