Innehållspresentatör

null Kontinuiteten i läkemedelsbehandlingen för migränpatienter måste tryggas

Kontinuiteten i läkemedelsbehandlingen för migränpatienter måste tryggas

5.2.2019

Många oroade medborgare har kontaktat Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. De har meddelat att Suomen Terveystalo Oy plötsligt har avslutat deras Aimovig®-behandling.

Fimea har tidigare denna månad begärt en utredning av aktörer över läkemedelsförsäljning som strider mot läkemedelslagen. I offentligheten har det uppstått en felaktig uppfattning om att Fimea skulle ha förbjudit att läkemedlet ges till migränpatienter vid Terveystalos verksamhetsställen.

Fimea har inte förbjudit dosering av läkemedlet till patienter, men Fimea förutsätter att läkemedlen anskaffas i enlighet med läkemedelslagstiftningen och beviljade verksamhetstillstånd. På så sätt säkerställer man en likvärdig patientvård oberoende av vårdställe.

Fimea har uppmanat Suomen Terveystalo Oy och Novartis Finland Oy att säkerställa att fortsatt behandling för de patienter som har fått den ifrågavarande behandlingen säkerställs på ett ändamålsenligt sätt genom användning av lagenliga förfaringssätt.

Migränläkemedlet Aimovig® saluförs i Finland som ett biologiskt receptbelagt läkemedel, som ges som injektion med en förfylld penna. Behandlingen får påbörjas av en läkare som är specialiserad på diagnostisering och behandling av migrän.

Ytterligare information ges av

  • Eeva Leinonen, enhetschef, tfn 029 522 3220
  • Eija Pelkonen, överdirektör, tfn 029 522 3100
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi