Innehållspublicerare

null Kommissionen har beviljat remdesivir villkorligt försäljningstillstånd

Kommissionen har beviljat remdesivir villkorligt försäljningstillstånd

7.7.2020

Europeiska unionens kommission har 3.7.2020 beviljat remdesivir (Veklury) villkorligt försäljningstillstånd. Preparatet är det första läkemedlet som är avsett för behandling av coronavirussjukdomen 2019 (covid-19).

Läs mer:

Försäljningstillstånd kommer att beviljas det första läkemedlet avsett för behandlingen av COVID-19

Treatments and vaccines for Covid-19 (EMA)

Ytterligare information ges av

  • Liisa Näveri, sektionschef, p. 0295223340
  • E-postadresserna följer formen fornamn.efternamn@fimea.fi.