Innehållspublicerare

null Kommissionen har beviljat ett villkorligt försäljningstillstånd för ett andra (Moderna) coronavirusvaccin

Kommissionen har beviljat ett villkorligt försäljningstillstånd för ett andra (Moderna) coronavirusvaccin

8.1.2021

Europeiska kommissionen har den 6 januari 2021 beviljat ett villkorligt försäljningstillstånd för det coronavirusvaccin som utvecklats av Moderna. Vaccinet är det andra coronavirusvaccinet som godkänts inom EU, vid sidan av BioNTechs och Pfizers vaccin.

Försäljningstillståndet för Modernas vaccin grundar sig på en positiv vetenskaplig rekommendation som bygger på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) grundliga bedömning av vaccinets säkerhet, effekt och kvalitet och som medlemsstaterna godkänt. EMA gav sin rekommendation om beviljande av villkorligt försäljningstillstånd den 6 januari 2021.

Läs mer

EMA rekommenderar villkorligt försäljningstillstånd för Modernas coronavirusvaccin

EMA:s meddelande

Sammanfattning av EMA:s rekommendation

Kommissionens nyhet om försäljningstillstånd