Innehållspublicerare

null Kommissionen har beviljat det första coronavaccinet villkorligt försäljningstillstånd

Kommissionen har beviljat det första coronavaccinet villkorligt försäljningstillstånd

22.12.2020

Europeiska unionens kommission har 21.12.2020 beviljat mRNA-vaccinet BNT162b2 (Comirnaty), som utvecklats av BioNTech och Pfizer, villkorligt försäljningstillstånd. Kommittén för humanläkemedel (CHMP) vid Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderade ett villkorat godkännande 21.12.2020.

Läs mera:

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar villkorat godkännande av det första coronavaccinet

Treatments and vaccines for COVID-19 (EMA)

Comirnaty (EMA)