Innehållspublicerare

null Kommentera innehållet i befolkningsenkäten Läkemedelsbarometern 2023 25.1–12.2.2023

Kommentera innehållet i befolkningsenkäten Läkemedelsbarometern 2023 25.1–12.2.2023

30.1.2023

Läkemedelsbarometern är en enkät bland befolkningen med vilken man utreder finländarnas åsikter om läkemedel. Utkastet till enkäten som genomförs hösten 2023 kan kommenteras mellan den 25.1.-12.2.2023  Syftet med kommentarerna är att säkerställa att enkätens innehåll är aktuellt och att de frågor som tas upp är tydliga och relevanta med tanke på ämnet.

Enkäten består av moduler

Enkäten genomförs vartannat år och innehållet består av varierande moduler som behandlar aktuella teman inom läkemedelsbehandling. Innehållet i enkäten 2023 har byggts upp i samarbete mellan Fimea och intressentgrupperna. 

Enkäten 2023 består av följande moduler:  

 • M1 Bakgrundsuppgifter
 • M2 Hälsa och läkemedel
 • M3 Deltagande i beslutsfattandet
 • M7 Betalvilja
 • M8 Rådgivning och information om läkemedel
 • M9 Hälsoläskunnighet
 • M12 Livskvalitet
 • M14 Vaccin
 • M15 Läkemedel och miljö
 • M17 Förbindelse till vård

Den information som enkäten producerar kan utnyttjas i välfärdsområdena för utveckling av läkemedelsförsörjningen och för främjande av en rationell användning av läkemedel. Material kan sökas med en begäran om information för vetenskaplig forskning, utvecklings- och innovationsverksamhet, undervisning samt planerings- och utredningsuppgifter.

Be om tillgång till kommentarsplattformen per e-post

Kommentarerna görs under eget namn på Howspace-plattformen, dit du behöver en personlig inloggningslänk. Du får en länk genom att skicka en begäran till adressen johanna.jyrkka[@]fimea.fi. Du kan kommentera hela modulen generellt eller enskilda frågor som ingår i modulen. Kommentarerna är offentliga och synliga för andra som besöker plattformen, så var koncis och tydlig i dina kommentarer. Närmare anvisningar för hur man kommentarer finns på plattformens startsida.

Läs mer:

Läkemedelsbarometerns webbplats (på finska)

Läkemedelsbarometerns variabelbok (på finska)

Ytterligare information ges av

 • Johanna Jyrkkä, forsknings- och utvecklingsspecialist, tfn 029 522 3514
 • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi