Innehållspublicerare

null Klient- och patientsäkerhetsdagen påminner om klienternas och patienternas delaktighet

Klient- och patientsäkerhetsdagen påminner om klienternas och patienternas delaktighet

14.9.2023

WHO:s internationella patientsäkerhetsdag firas den 17 september varje år. I Finland firas dagen som klient- och patientsäkerhetsdagen. Temat i år är delaktighet, det vill säga att engagera klienter, patienter och närstående och lyfta fram deras betydelsefulla roll i klient- och patientsäkerheten. 

Klienternas och patienternas röst ska höras! – även i myndighetsarbetet

Dagens slogan "Klienternas och patienternas röst ska höras!" lyfter starkt fram vad de organisationer som deltar i genomförandet av dagen vill förbinda sig till och utveckla. Målet för Fimeas patientråd har varit att öka patientperspektivet i myndighetsuppgifterna sedan 2020.

I verksamheten har 15–17 representanter för olika patient- och handikapporganisationer deltagit under två olika mandatperioder 2020–2021 och 2022–2023. Med hjälp av verksamheten har informationsgången mellan Fimea och organisationerna stärkts. Hälsningarna som representanterna för patient- och handikapporganisationernas fört fram från sina medlemmar har varit värdefulla och mycket intressanta för Fimea. Patientrådsverksamheten fortsätter också under perioden 2024–2025.

Fimea koordinerar också det nationella nätverket för läkemedelsinformation, som förmedlar och producerar tillförlitlig läkemedelsinformation till medborgare och yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. I läkemedelsinformationsnätverket deltar en bred representation från olika organisationer inom läkemedelsområdet, även flera patientorganisationer.

Organisationernas representanter är med och säkerställer att läkemedelsanvändarna, patienterna och deras närstående blir hörda. Till exempel är målet att Läkemedelsinformationsnätverket vid alla evenemang alltid ska höra läkemedelsanvändaren, patienten eller en närstående samt producera tillförlitlig läkemedelsinformation även för medborgarna.

Delta i dagen i sociala medier

SHM ansvarar nationellt för genomförandet av klient- och patientsäkerhetsdagen och dagens aktiviteter koordineras av Klient- och patientsäkerhetscentret. Du kan delta i dagen till exempel genom att skriva om ämnet i sociala medier med hashtaggarna #WorldPatientSafetyDay, #KlientOchPatientsäkerhetsdagen, #Delaktighet.

Läs mer:

På klient- och patientsäkerhetscentrets webbplats

Fimeas patientråd

Det nationella nätverket för läkemedelsinformation