Innehållspublicerare

null Karenstidsförändring för specialtillståndsbelagt läkemedel för djur träder i kraft omedelbart: Tricaine Pharmaq 1000 mg/g powder for solution for fish treatment

Karenstidsförändring för specialtillståndsbelagt läkemedel för djur träder i kraft omedelbart: Tricaine Pharmaq 1000 mg/g powder for solution for fish treatment

1.10.2021

Den nya karenstiden för läkemedel i pulverform innehållande trikainmetansulfonat, Tricaine Pharmaq, är 70 dygnsgrader och den tillämpas omedelbart. Karenstiden i beslut förordade före den 24.9.2021 har varit noll dygn. Den gamla karenstiden noll dygn förblir i kraft för trikainbehandlingar som redan getts till fisk.

Veterinärer som förordats ett specialtillståndsbeslut före den 24.9.2021, bör informera de fiskodligar, till vilka hen överlåtit/ordinerat läkemedel om den nya minimikarenstiden, och att den bör tillämpas till kommande trikainbehandligar fr.o.m. den tidpunkt då informationen emottagits.

De veterinärer som beviljats specialtillstånd under åren 2020–2021 för användning av Tricaine Pharmaq -läkemedlet för användning till produktionsdjur, kommer att få en personlig kommuniké gällande den nya karenstiden.

Ytterligare information ges av

  • Tita-Maria Muhonen, veterinär, tel. 029 522 3394
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi.