Innehållspublicerare

null Karenstiderna för ett specialtillståndsläkemedel för djur ändras

Karenstiderna för ett specialtillståndsläkemedel för djur ändras

13.6.2022

Karenstiderna förkortas för Phenoxypen 32,5 %, pulver för oral lösning, för andra fjäderfäarter utom höna. Phenoxypen innehåller fenoxymetylpenicillin. Hönans karenstider är oförändrade.

Läkemedlet Phenoxypen har inte försäljningstillstånd i Finland, men det används med specialtillstånd bland annat till fjäderfä. Karenstiderna för kaskadbruk ändras i enlighet med veterinärförordningen 2019/6:

  • Gamla karenstider, som getts i specialtillståndsbeslutet, gäller för medicinering som administrerats före den 13.6.2022.
  • Följande minimikarenstider gäller för administrering den 13.6.2022 eller senare:

Kalkon, struts, påfågel, and, anka, gås, fasan, rapphöna och duva:

  • Kött och slaktbiprodukter 3 dygn
  • Ägg 1 dygn

Karenstider för höna är oförändrade:              

  • Kött och slaktbiprodukter 2 dygn
  • Ägg noll dygn    

Ytterligare information ges av

  • Tita-Maria Muhonen, veterinär, tel. 029 522 3394