Innehållspublicerare

null Kan man skicka den svenskspråkiga produktresumén tillsammans med någon annan variation?

Kan man skicka den svenskspråkiga produktresumén tillsammans med någon annan variation?

Den svenskspråkiga produktresumén kan inte skickas i samband med t.ex. förnyande, en typ II variation och inte heller med en ansökan för ändring av innehavare av försäljningstillstånd utan den måste vara en egen nationell IB variation. Den kan dock grupperas med en passlig annan klinisk (ur C-området) variation.

4.4.2019