Innehållspresentatör

null Kan EudraCT-anmälningsblanketten sändas till Fimea per epost?

Kan EudraCT-anmälningsblanketten sändas till Fimea per epost?

Nej. Man bör alltid sända till Fimea både en utskriven, undertecknad anmälningsblankett och samma fil i .xml-format, kopierad på en diskett.

 

11.11.2015