Innehållspresentatör

null Kan ett läkemedelsföretag finansiera en undersökning utan att företaget sköter om alla de förpliktelser som ålagts en uppdragsgivare?

Kan ett läkemedelsföretag finansiera en undersökning utan att företaget sköter om alla de förpliktelser som ålagts en uppdragsgivare?

Ja. Uppdragsgivaren och den person som svarar för undersökningen kan komma överens om att denna person sköter om dessa förpliktelser eller en del av dem. En kort redogörelse över denna överenskommelse bör bifogas den forskningsanmälan som sänds till Fimea.

 

11.11.2015