Innehållspublicerare

null Kan endast ett visst verksamt ämne anmälas som prövningspreparat med EudraCT-blanketten?

Kan endast ett visst verksamt ämne anmälas som prövningspreparat med EudraCT-blanketten?

Med EudraCT-anmälningsblanketten kan det aktiva ämnet eller endast ATC-gruppen anges som prövningspreparat om flera olika preparat med samma aktiva substans används.

18.11.2021