Innehållspresentatör

null Johanna Nystedt blir direktör för Fimeas tillsyn över aktörerna inom läkemedelsområdet

Johanna Nystedt blir direktör för Fimeas tillsyn över aktörerna inom läkemedelsområdet

11.1.2019

Filosofie doktor, docent i cellterapi Johanna Nystedt har utnämnts till direktör för Fimeas tillsyn över aktörerna inom läkemedelsområdet. Hon tillträder sin tjänst den 4 februari 2019.

Nystedt övergår till uppgiften som processdirektör från en tjänst som avdelningschef för cellproduktionscentralen vid Finlands Röda Kors Blodtjänst, där hon bl.a. har ansvarat för tillverkningen av cellterapeutiska läkemedel samt forskning och utveckling i anslutning till den.

Ytterligare information ges av

  • Eija Pelkonen, överdirektör, tfn 029 522 3100
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi